The Magnolia Story

This eBook includes the full text of the book plus

You are here: Home - Books - Jestem, tęsknię, mówię


Jestem, tęsknię, mówię

Jestem, tęsknię, mówię By Yūko Tsushima Jestem t skni m wi Jestem t skni m wi oryginalny tytu Watashi tzn Ja jest zbiorem opowiada wybitnej japo skiej pisarki Y ko Tsushimy Jest ona c rk legendarnego pisarza Osamu Dazaia

 • Title: Jestem, tęsknię, mówię
 • Author: Yūko Tsushima
 • ISBN: -
 • Page: 419
 • Format: Paperback
 • Jestem, tęsknię, mówię By Yūko Tsushima Jestem, t skni , m wi oryginalny tytu Watashi, tzn Ja jest zbiorem opowiada wybitnej japo skiej pisarki Y ko Tsushimy 1947 2016 Jest ona c rk legendarnego pisarza Osamu Dazaia 1909 1948 , kt ry pope ni samob jstwo wraz z kochank zaledwie rok po narodzinach c rki Gdy mia a trzyna cie lat, na zapalenie p uc zmar jej starszy, cierpi cy na zesp Downa brat Prz Jestem, t skni , m wi oryginalny tytu Watashi, tzn Ja jest zbiorem opowiada wybitnej japo skiej pisarki Y ko Tsushimy 1947 2016 Jest ona c rk legendarnego pisarza Osamu Dazaia 1909 1948 , kt ry pope ni samob jstwo wraz z kochank zaledwie rok po narodzinach c rki Gdy mia a trzyna cie lat, na zapalenie p uc zmar jej starszy, cierpi cy na zesp Downa brat Przywi zanie i t sknota za nieobecnymi jest jednym z g wnych w tk w tw rczo ci Tsushimy, co wyra nie odczuje czytelnik Jestem, m wi , t skni Jest to zbi r pi tnastu refleksyjnych miniatur z narracj w pierwszej osobie, w kt rych autorka wykorzystuje w tki autobiograficzne, wspomina bliskich rodze stwo, matk , koleg w ze szko y Czasem s to wspomnienia sprzed wielu lat, czasem zdarzenia niedawne i dopiero one przywo uj do pami ci te dawniejsze Autorka odtwarza nastr j chwil, przywo uje obrazy postaci, kt re, cho same w sobie zwyczajne, w jaki szczeg lny spos b utkwi y jej w pami ci, zadzia a y na jej wyobra ni Tematyka wszystkich opowiada zwi zana jest ze mierci Tsushima ukazuje umieranie i towarzysz ce mu okoliczno ci, cierpienie po stracie i pr by odzyskania utraconego Get A Copy Kindle Store StoresAudibleBarnes NobleWalmart eBooksApple BooksGoogle PlayAbebooksBook DepositoryIndigoAlibrisBetter World BooksIndieBoundLibraries Or buy for Paperback, 232 pages Published October 22nd 2018 by Pa stwowy Instytut Wydawniczy
  Jestem, tęsknię, mówię By Yūko Tsushima

  • ✓ Jestem, tęsknię, mówię ☆ Yūko Tsushima
   419 Yūko Tsushima

  One thought on “Jestem, tęsknię, mówię

  1. Jakub on said:

   Jestem t skni m wi Y ko Tsushimy to zbi r kameralnych opowiada pe nych poczucia utraty Prosta stylistyka g osu os b wykluczonych i dotkni tych przez odej cie bliskich powoli wci ga czytelnika w wiat melancholii i smutku Gdzie po drodze za oswaja si z blisko ci mierci i b lem jej towarzysz cym Nie jest to proza efektowna i niekt rych mo e u pi , ale innych poruszy.

  2. Kubcio Kubcio on said:

   O otoczeniu straty Pomy la am wtedy, Mamo, o Tobie Pomy la am, e od czasu, gdy pi lat temu posz a do szpitala, razem z kotami ca y czas obserwowa a ten dom i jego otoczenie Tak by o, prawda Teraz ju ich pewnie nie przeganiasz.

  3. Między sklejonymi kartkami on said:

   Autorka unika epatowania ludzkim cierpieniem, jednocze nie traktuj c je z niezwyk empati Zach ca nas do raczej towarzyszenia bohaterom w ciszy ni g o nego lamentowania Opowiadaj oni o swoich do wiadczeniach szczerze, ale z niezwyk godno ci , nie rozczulaj c si nad sob.Ca o na

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *